Rodzaj Dostępne do Liczba
  Targi Ochrony Granic "GRANICE" / The Border Protection Fair "BORDERS"
20 Października 2017, 15:00

/PL/

W dniach 25-26 października 2017 r. w Targach Lublin odbędzie Wschodnia Konferencji i Targi Ochrony Granic "GRANICE". Tematem przewodnim wydarzenia będą szczelność granic na wschodniej flance Unii Europejskiej, związane z tym wyzwania oraz planowana modernizacja wyposażenia polskich służb oraz infrastruktury granicznej.

Podczas konferencji teoretycy i praktycy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wizji zapewnienia bezpieczeństwa granic na wschodzie Unii Europejskiej w erze nowych wyzwań technologicznych. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia dyskusji o zakresie współpracy straży granicznych w Europie oraz przyszłości wyposażenia tej formacji w naszym kraju.

Dopełnieniem konferencji będą targi, podczas których zaprezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i technologii do ochrony granic przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych, kontroli sanitarnej. Wstęp na targi po rejestracji w Biurze Targów w dniu wydarzenia.


ZASADY WSTĘPU

KONFERENCJA

Konferencja ma charakter zamknięty. Wstęp tylko dla Wystawców Targów Ochrony Granic i zaproszonych Gości.

TARGI

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia Targów Ochrony Granic. Wstęp na targi dla przedstawicieli branży jest bezpłatny po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Cena biletu bez rejestracji: 100 zł + VAT


/EN/

On 25-26 October 2017, the Eastern Conference and Border Protection Fair "BORDERS" will take place at the Lublin Fair. The theme of the event will be the tightness of borders on the Eastern flank of the European Union, the challenges associated with it and the planned modernization of the equipment of Polish services and border infrastructure.

During the conference, theorists and practitioners will have the opportunity to share experiences and visions of providing border security in the East of the European Union in the era of new technological challenges. It will also be a great opportunity to discuss the scope of cooperation between border guards in Europe and future equipment of this formation in our country.

The fair will be complemented by trade fair featuring national and foreign manufacturers of widely understood equipment, devices and technologies for border guards, customs officers, and sanitary inspectors to protect the borders.


THE ENTRANCE

THE CONFERENCE

The entrance only for exhibitors of the Border Protection Fair and invited guests.

THE FAIR

The entrance to the event for the business representatives is free after completing the registration process. To get a free invitation, please fill in the registration form. Ticket price without registration: 100 PLN + VATZobacz również:

konferencje konferencje w Lublinie wydarzenia Lublin